Кой друг народ е толкова велик? – ВАЕТХАНАН – УМОЛЯВАХ

Д‘ВАР ТОРА

ВАЕТХАНАН – УМОЛЯВАХ

ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ) 3:23-7:11

 

 

Заглавие:                    Кой друг народ е толкова велик?

Тора:                           Дварим/ Второзаконие3:23-7:11

Афтара:                      Йешаяху/ Исая40:1-26

Брит Хадаша:             Мордехай /Марк12:28-34

 

 

Дварим (Второзаконие){4:7}Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова, нашия Бог, е близо когато и да Го призовем? {4:8}Или кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас? {4:9}Само внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всички дни на живота ти; но ги напомняй на синовете си и на внуците си;

 

 

Преди няколко дни гледах документален филм за основаването на Държавата Израел през 1948 г. Бяха показани документални кадри – аудио и видео – с Давид Бен Гурион – първият министър-председател на Израел, който насърчава събраната от всички нации армия от патриоти, които се бият за новосъздадената си държава. Те трябваше да се бият срещу ордите войници от арабските нации, които ги нападнаха и обградиха. Положението изглеждаше невъзможно. И въпреки че израелската армия беше малка на брой, зле подготвена, ако изобщо можем да кажем, че е била подготвена; с недостатъчно  оръжие, тя разгроми врага и отново се появи еврейската държава, заобиколена от враждебни нации, които искат унищожението й. Само Бог можеше да им спечели тази победа. Все едно се бяхме върнали в библейски времена, когато Израел с Божията помощ разгромяваше армии, които го превъзхождаха многократно.

 

{4:7}Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова, нашия Бог, е близо когато и да Го призовем?

 

Нашият Бог е мощен Бог и е близо до народа Си и закриля Земята Си.

Аз редовно поддържам връзка с приятели в Израел и от тях разбирам какво се случва там – неща, които западните медии не съобщават. Например, разбрах за една ракета, която „Хамас“ е изстреляла и според чиято траектория тя е трябвало да удари централната автогара в Тел Авив. Това е гъсто населен и оживен район, с големи офис сгради и голям търговски център, който винаги е пълен с хора. Израел е изстрелял прихващаща ракета чрез системата „Железен купол“, но опитът е бил неуспешен – нещо, което рядко се случва. Бил е направен и втори и трети опит – и те неуспешни, което почти никога не се случва. Незабавно са били изпратени екипи да евакуират района и медицинските екипи са били готови да поемат евентуални пострадали. Всички знаели, че ако ракетата улучи, ще има безпрецедентна загуба на живот и много щети. Изведнъж се задал силен вятър – толкова мощен и силен, че променил посоката на ракетата и тя паднала в морето. Дали това е просто случайно или е чудо? Истината е, че много подобни неща се случват по време на настоящата война в Газа, неща, които не могат да се обяснят със случайност, защото са чудеса.

 

„Хамас“ и другите арабски народи не могат да победят, никога няма да победят. Не защото противникът им е по-добре екипиран и подготвен, а защото се бият срещу Бога на Израел, Който не е обещал земята на тях, а на децата на Израел.

{4:7}Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова, нашия Бог, е близо когато и да Го призовем?

 

Дерзайте, всички вие, които сте част от Божия народ – както евреи, така и не-евреи, защото вие служите на един мощен Бог и сте част от народа, за който Той се грижи, така че можете да кажете с увереност.

{4:7}Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както Йехова, нашия Бог, е близо когато и да Го призовем?

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Nchi iliyoje kubwa? – VA’ETCHANAN

D’VAR TORAH

VA’ETCHANAN – NIKA SIHII

DEVARIM (KUMBUKUMBU LA TORATI) 3:23-7:11

 

Mada:                          Nchi iliyoje kubwa?

Torah:                          Devarim/Kumbukumbu la torati 3:23-7:11

Haftarah:                     Yeshayahu/Isaya 40:1-26

Brit Chadasha:                        Mordechai/Marko 12:28-34

 

Devarim {3:7}Kwani liko taifa gani kubwa huku ambalo lina Mungu karibu nao kama HaShem Mungu wetu alivyo, wakati sisi tumuombapo? {3 8}Ni taifa gani kubwa lilo na amri na mahusia kama ilivyo hi torah zima ninayo iweka mbele yenu leo? {3:9} Kueni tu makini, na mjiangalia vyema wakati wote mtakapokuwa hai, ilimsisahau yalw mliyo yaona kwa macho yenu, ili mambo haya yasitoweke katika nyoyo zenu, Bali, muwajulishe watoto na wajukuu wenu.

Siku nyingine nilikuwa nikitazama masimulizi (dokiumentari)  kuhusu kuanzishwa kwa Taifa la Yisrael (Israeli), iliyotokea 1948.  Ilionyesha vipengele vya uhakika vya  kauli na picha ya filamu inayoonyesha David Ben Gurion, waziri mkuu wa kwanza wa Yisrael, akiongoza na kuwahimiza jeshi na wazalendo walio na masambara na waliochoka waliokuwa wakipigania nchi yao changa. Walipigana dhidi ya vikosi vya mataifa ya Kiarabu yaliyowashambulia na kuwazunguka.  Ilionekana kama hali haiwezekani. Hata hivyo, licha ya idadi yao ndogo na licha ya ukweli kwamba walikuwa wana mafunzo duni, kama walikuwa na mafunzo kweli, na licha ya ukweli kwamba walikuwa hawana  silaha, waliwashinda adui na kwa mara nyingine tena wajiimarisha wenyewe kama Jimbola Wayahudi katikati kuzungukwa na mataifa yenye chuki, uadui, waliojitolea kwa uharibifu wao. Ni  HaShem tu angeliweza kuwatimizia ushindi kama wao. Ilikuwa ni kama nyakati za Biblia wakati Yisraeli, kwa msaada wa HaShem, waliwashinda majeshi yenye nguvu zaidi yao mara mbili na tatu

{3:7} Kwakuwa ni taifa gani lilo kubwa lenye Mungu karibu nao kama HaShem Munguwetu alivyo, tunapomuita?

Mungu wetu ni Mungu wa kushangaza yuko karibu na watu wake na Analinda nchi yake.

Mara kwa mara nawasiliana na marafiki huko Yisrael na kwa sababu hiyo hupata kusikia yanayoendelea huko ambayo hayapashwi na viombo vya habari vya Magharibi.  Kwa mfano, nilielezewa kuhusu kombora  kutoka Hamas lililokuwa lirushwe moja kwa moja kueleke kituo kikuu cha gari moshi cha Tel Avi. Hili ni eneo lenye watu wingi wa watu na lenye kuhamani na lenye maofisi makubwa, pamoja na maduka makuu ya kisasa, wakati wote zimejaa wanunuaji na watu wakielekea na kutoka katika kituo cha gari moshi. IDF walituma komboro la chuma kuba ilikuligonga lakini lika kosa jambo ambalo ni nadra sana kutokea.  Mara moja amri ikatoka watu wahamishwe na magari ya kubeba majeruhi, watibabu na madaktari wawe tarayi kutibu majeruhi. Kulikuwa hakuna shaka kuwa rocket ingelisababisha madhara na vifo visivyokuwa vya kawaida. Punde , ikaarifiwa , upepo mkubwa ukavuma.  Ilikuwa kubwa na yenye nguvu kiasi kwamba ilibadisha mkondo wa komboro na kuipeperusha kando ya njia bila ajali nakuipeleka katika ukanda wa pwani na ndani ya bahari. Hiyo ilikuwa ni bahati au ni miujiza? Kitu ni kwamba, vitu vingi kama hivi vimetenda wakati wote huu vita  dhidi ya Gaza; vitu ambavyo ni vya mara kwa mara ambavyo hatuwezi kuelezea kama bahati tu; ni miujiza.

Hamas na mataifa yote ya Kiarabu haya wezi kushinda, hawata shinda. Sio kwa sababu wanapiga na walio na silaha bora , walio na  jeshi lenye mafunzo bora lakini ni kwa sababu ni wanapigana dhidi ya Mungu wa Yisrael na Hakuwahaidi nchi, Aliwahaidi wana wa Yisrael na:

{3:7} Nani nchi gani iliyo kubwa ambayo ina Mungu  karibu nao kama HaShem Mungu wetu alivyo, wakati wowote tunapomuita?

Jipeni moyo nyie mlio sehemu ya na mnaojumuhishwa ndani kama watu wa Mungu, wote Wayahudi na wasio Wayahudi, kwa sabba mnamtumikia Mungu wa kushangaza na mlio sehemu ya taifa analolijali na Analituza na kuliangalia; kwa nguvu kiasi kwamba nyie pia mtasema kwa ushujaa: {3:7} Naninchi gani iliyo kubwa ambayo ina Mungu karibu nao kama HaShem Mungu wetu alivyo, wakati wowotw tunapomuita?

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

En ek het gepleit / Va’etchanan Watter groot volk?

D’Var Torah

…En ek het gepleit / Va’etchanan

Watter groot volk?

 

Deuteronomium / Devarim 3:23 – 7:11

Jesaja / Yeshayahu 40:1 – 26

Markus / Mordechai 12:28 – 34

 

Deuteronomium / Devarim {3:7} “Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? {4:8}  En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? {4:9}  Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak:”.

 

Ek het onlangs gekyk na ‘n dokumentêr program oor die totstandkoming van die staat Israel, wat in 1945 plaasgevind het. Darin is werklike uitrekesels, sowel klank as videoopnames vertoon van David Ben Gurion, Israel se eerste Minister, waarin hy die skamele weermag en patriote wat vir hulle jong tuisland veg, gelei en aangemoedig het.

 

Hulle het geveg teen hordes Arabiese volkere, wat hulle aangeval en omsingel het. Dit het geblyk om ‘n onmoontlike situasie te wees. Ten spyte van hulle geringe getalle, swak opleiding, indien enige, en gebrek aan wapens en geskikte gevorderde wapentuig, het hulle die vyand egter wonderbaarlik verslaan en daarin geslaag om hulle sodoende weereens te vestig as ‘n Joodse staat, te midde van omringende vyandiggesinde volkere wat vasbeslote op hulle vernietiging ingestel was. Alleenlik God kon hulle van so’n oorwinning verseker.

 

Dit was soos in Bybelse tye toe Israel, met die hulp van God leërmagte, twee-en driemaal groter en sterker as hulleself, verslaan het.

 

Deuteronomium / Devarim {3:7} “Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? ”.

 

Ons God is ‘n ontsagwekkende God. Hy is naby Sy volk en beskerm Sy land.

Ek is gereeld in verbinding met vriende in Israel en verneem gevolglik van dinge wat dáár gebeur, wat nie aan die Westerse nuusmedia bekendgemaak word nie. So is ek by voorbeeld meegedeel van ‘n aanvallende missiel vanaf Hamas wat direk op die sentrale treinstasie van Tel Aviv geprojekteer was. Dit is ‘n digbevolkte en besige area met omringende groot kantoorblokke asook ‘n groot, moderne inkopiesentrum, wat altyd vol kopers is en passasiers wat na en vanaf die treinstasie beweeg. Die Israeliese weermag het ‘n “Iron Dome”-missiel afgevuur om die betrokke teiken vanuit die lug te tref maar dit het sy teiken gemis – iets wat hoogs uitsonderlik gebeur. ‘n Tweede missiel is onmiddelik daarna afgevuur, wat ook op onverklaarbare wyse nie die teiken getref het nieen selfs met ‘n derde missiel het dieselfde gebeur. Daar is sonder versuim ‘n bevel uigereik om die bogemelde area te ontruim en noodvoertuie asook dokters en ander mediese personeel op ‘n gereedheidsgrondslag te hou vir die behandeling van beseerdes. Daar was geen twyfel dat ‘n missiel sou tref en ongeëwenaarde lewensverlies en skade kon veroorsaak nie. Skielik is daar gerapporteer dat ‘n hewige sterk wind ontstaan het en die omvang daarvan teweeggebring het dat die issielbaan in so’n mate gewysig is dat dit skadeloos oor die kus beweeg en in die see gestort het. Die vraag ontstaan dus: was dit toeval of ‘n wonderwerk? Veel meer sulke voorvalle het tydens die huidige oorlog met Gasa gebeur; trouens, so dikwels dat dit hoegenaamd nie aan blote toeval gewyt kan word nie – dit is voorwaar wonderwerke!

 

Hamas en die ander Arabiere nasies kan beslis nie wen nie – hulle sal nooit oorwin nie. Nie op grond daarvan dat hulle nou teen ‘n beter toegeruste, beter opgeleide mag veg nie, maar omdat hulle die stryd teen die God van Israel voer en Hy die land nie aan húlle belowe het nie – Hy het dit aan die kinders van Israel belowe en:

 

Deuteronomium {3:7} “Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? ”.

 

Wees dus vol moed, julle wat deel is van – en ingesluit is onder God se volk – beide Jode en nie-Jode – omrede julle ‘n ontsagwekkende God dien en deel is van ‘n volk vir wie Hy sorg, in so’n mate dat julle ook met vertrou kan sê:

 

Deuteronomium {3:7} “Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? ”.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

真實和虛偽 – Ekev

D’VAR TORAH

EKEV – 因為

DEVARIM (申命記) 7.12-11.25

 

 

Title:                            Real or Phoney            真實和虛偽

 

Torah:                          Devarim/申命記 7:12:11:25

Haftarah:                     Yeshayahu/以賽亞書 49:14-51:3

Brit Chadasha                         Yochanan/約翰福音 15:1-17:26

 

Deu 7:12  「你們果然聽從這些典章,謹守遵行,耶和華你神就必照他向你列祖所起的誓守約,施慈愛。 7:13  他必愛你,賜福與你,使你人數增多,也必在他向你列祖起誓應許給你的地上賜福與你身所生的,地所產的,並你的五穀、新酒,和油,以及牛犢、羊羔。 7:14  你必蒙福勝過萬民;你們的男女沒有不能生養的,牲畜也沒有不能生育的。 7:15  耶和華必使一切的病症離開你;你所知道埃及各樣的惡疾,他不加在你身上,只加在一切恨你的人身上。

這實在是很划算的交易,你同意嗎?遵從神的誡命就會換來神一切身體和物質上的賜福。事實上,這簡直好得難以置信!透過以色列人,在此我們得到了一個保證能獲得財富、健康以及成功的處方。不過請等一下,接下來神是怎樣說的?

Deu 8:2  你也要記念耶和華你的神在曠野引導你這四十年,是要苦煉你,試驗你,要知道你心內如何,肯守他的誡命不肯。 8:3  他苦煉你,任你飢餓,將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃,使你知道,人活著不是單靠食物,乃是靠耶和華口裡所出的一切話。 8:4  這四十年,你的衣服沒有穿破,你的腳也沒有腫。 8:5  你當心裡思想,耶和華你神管教你,好像人管教兒子一樣。

這一段話聽起來好像和前一段互相矛盾似的!但事實上並沒有矛盾。首先,這段經文讓我們想起一個問題。難道神不是無所不知的嗎,怎麼這裡說祂要試驗我們是否誠心要守祂的誡命?祂難道不是知道過去,現在,將來,從時間的開始一直到時間的終結,祂不是知道所有的一切嗎?既然這樣爲什麽神還要試驗我們,祂豈非已經知道我們的心是怎樣的?

答案是因為在我們四周有許多假的信徒。虛假的信徒比虛偽的人更令人生厭。我們都情願與誠實的人打交道,一點不錯!

Psa 27:11  耶和華啊,求你將你的道指教我,因我仇敵的緣故引導我走平坦的路。

詩人真正要說的意思是:“主啊,教導我如何像你一樣的活著。教導我做一個誠實的人。”

虛偽的人裝腔作勢(爲了使別人注意及喜歡自己而扮成另一副面孔)。虛偽的人是不快樂的人,因為他們必須掩蓋真我,粉飾自己。誠實的人是坦誠的(他們性格直率,對於自己是誰也滿有信心)。

人際關係如何,人與神的關係也相仿。神要求我們誠實。你不能戴著面具去見神,即使你這樣做,祂也能看見你面具的背後。聖經告訴我們神不看人的外貌,祂只看人的內心。

有許多人因為宗教的原因而遵行神的誡命。這些人所信的是宗教,因此,他們事奉的是宗教而非事奉神。可悲的是,這種人通常不知道自己信奉宗教,而他們身邊的人大部份也不會認為他們信奉宗教,倒認為他們是忠誠遵守誡命的神的僕人。只有試驗(上述經文裡所提到的)才能將他們的真心顯露出來,不是顯給神看,而是顯給他們身邊的人以及他們自己看。

神試驗我們的誠實!當然祂是完全知道我們(從裡到外),但我們認識自己嗎?其他人認識我們真實的面目嗎?申命記8章2節所說的苦練就是為此!苦練把真誠的和虛假的分開。真誠的會得到第一段經文中所有的應許,而虛假的則會露出他們的真面目。

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Omdat – Ekev

D’Var Torah

Omdat – Ekev

Die werklikheid of bedrog

 

Torah: Deuteronomium / Devarim 7:12 – 11:25

Haftara: Jesaja / Yeshayahu 49:14 – 51:3

Brit Chadasha: Johannes Yochanan 15:1 – 17:26

 

Deuteronomium / Devarim {7:12} “En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die HERE jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; {7:13}  en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. {7:14}  Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. {7:15}  En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. ”.

 

Sou julle nie saamstem dat dit ‘n wonderlike voorwaarde is nie? In ruil daarvoor dat ons God se gebooie onderhou, sal Hy ons seën met voorspoed en alle fisiese seëninge; trouens, dit klink byna te goed om waar te wees! Wat ons, deur die  ervaring van die kinders van Israel leer, is dat ons hier geskenk word met ‘n gewaarborgde voorskrif vir welvaart, gesondheid en voorspoed, maar laat ons eers ‘n bietjie wag om te verneem wat God verder sê:

 

Deuteronomium / Devarim {8:2} “En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. {8:3}  En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan. {8:4}  Jou klere het aan jou nie verslyt en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie. {8:5}  Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig,”.

 

Hierdie gedeelte klink byna soos ‘n weerspreking van die inhoud van die voorafgaande Skrifgedeelte! Dit is egter in werklikheid nie die geval nie, want allereers ontstaan die vraag oor hierdie gedeelte: Is God dan nie alwetend nie, want na alles, sê dit vir ons dat God ons opregtheid in die onderhouding van Sy gebooie op die proef sal moet stel? Is Hy dus nie vertroud met die verlede, hede en toekoms nie? Dra Hy nie kennis van alles vanaf die begin van die tyd tot die einde van die tyd nie? Waarom moet God ons dan toets indien Hy bewus is van alles wat in ons harte aangaan?

 

Die antwoord is geleë in die feit dat daar baie bedrieglike / onegte gelowiges is. Niemand het tyd vir ‘n bedrieër nie, wat nog vir ‘n bedrieglike gelowige? Ons almal verkies egter om te verkeer met – en sake te doen met eerlike mense!

 

Psalm / Tehillim {27:11} “HERE, leer my u weg en lei my op ‘n gelyk pad, vanweë my vyande.”.

 

Wat die Psalmis hier sê, is: “Leer my hoe om te lewe soos wat U leef, Here. Leer my om eerlik te wees.”.

 

‘n Bedrieglike persoon gee voor wat hy / sy nie is nie (hy / sy probeer mense beïndruk en gee dus voor om méér te wees as wat hulle werklik is). Bedrieërs is ongelukkige mense omdat hulle altyd moet voorgee om iets of iemand te wees wat hulle in werklikheid geensins is nie. Eerlike mense daarenteen is as’t ware “deursigtig” – hulle is oop, vertrou hulself en wie hulle is).

 

Soos in die geval van menslike verhoudings, netso is dit ook met God. God verwag eerlikheid van ons. Ons kan nie voor God ‘n masker dra nie – ‘n mens kan dit probeer, maar Hy sien wat agter die masker is. Die Bybel leer ons dat God nie na ons uiterlike kyk nie, maar wel hoedat ons van binne lyk.

 

Baie mense onderhou God se gebooie omdat hulle godsdienstig is. Hulle glo meer in godsdiens en daarom dien hulle eerder godsdiens as om God te dien. Ongelukkig is hierdie mense nie altyd eers bewus daarvan dat hulle godsdienstig is nie. Dikwels word hulle deur mense om hulle, nie as godsdienstig beskou nie, maar eerder as opmerksame, toegewyde dienaars van die Here. Alleenlik deur hulle op die proef te stel – soos in die tweede Skrifgedeelte beskrywe – sal hulle harte blootgelê word nie aan God nie, maar aan diegene om hulle, asook aan hulleself.

 

God toets ons eerlikheid! Sonder twyfel ken Hy ons van binne en van buite, maar ken ons onsself? Ken ander mense ons – wie óns werklik is? Dit is waaroor verootmoediging, soos in Deuteronomium 8:2 gemeld, eintlik gaan! Verootmoediging skei die werklike gelowiges van die onegte gelowiges; eersgenoemde sal die beloftes, soos in Deuteronomium 7:12 – 15 vervat, ontvang terwyl die bedrieërs ontbloot sal word vir wie hulle werklik is.

 

Congregation Melech Yisraelalle regte voorbehou

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

ЕКЕВ – ПОРАДИ

Д‘ВАР ТОРА

ЕКЕВ – ПОРАДИ

ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ) 7.12-11.25

 

Заглавие:                    Истински или фалшив?

Тора:                           Дварим/ Второзаконие7:12:11:25

Афтара:                      Йешаяху/ Исая49:14-51:3

Брит Хадаша:             Йоханан /Йоан15:1-17:26

 

 

Дварим (Второзаконие){7:12} И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ, твоят Бог, ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти: {7:13} и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови децата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и роденото от говедата ти, и малките от овцете ти в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.{7:14} Ще бъдеш благословен повече от всички племена; няма да има бездетен или бездетна между вас или безплодни между добитъка ви.{7:15} Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе нито една от злите египетски болести, които познаваш, а ще ги наложи върху всички онези, които те мразят.

 

Това звучи като доста добро споразумение, не мислите ли? В замяна на следването на заповедите Му, Бог ще ни благослови и направи да благоуспяваме с всички физически благословения. Дори звучи твърде добре! Дава ни се гарантирана формула за богатство, здраве и благоуспяване, но нека да видим какво още казва Бог:

Дварим (Второзаконие){8:2}  И да помниш целия път, по който Господ, твоят Бог, те е водил през тези четиридесет години в пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му или не. {8:3} И те смири и като те остави да огладнееш, хранѝ те с манна (която беше храна, непозната на теб и на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господните уста. {8:4} Облеклото ти не овехтя, нито кракът ти отече през тези четиридесет години.{8:5} И така, да се съобразиш, че както човек наказва сина си, така и Господ, твоят Бог, наказва тебе.

 

Този пасаж звучи почти като противоречие на първия! Но всъщност не е. Възниква един въпрос във връзка с този пасаж. Не е ли Бог всезнаещ – защо тук ни се казва, че Бог трябва да изпита дали сме искрени в спазването на заповедите Му? Нали Той знае миналото, настоящето и бъдещето? Не знае ли всичко от самото начало до края на времето? Защо тогава Бог трябва да ни изпитва, когато вече знае какво се случва в сърцата ни?

 

Отговорът е: поради фалшивите вярващи. Никой не обича фалшиви хора, какво остава за фалшиви вярващи. Всички предпочитаме да си имаме работа с честни хора, нали?

 

Псалм{27:11} Научи ме, Господи, на пътя Си и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват.

 

Това, което псалмистът казва тук е: „Научи ме да живея като Теб, Господи. Научи ме да бъда честен.“

 

Фалшивият човек си придава важност и се опитва да впечатли хората, представяйки се за нещо повече отколкото е. Фалшивите хора са нещастни хора, защото трябва да се преструват, че са нещо, което не са. Честните хора са прозрачни; (те са открити и уверени в себе си).

 

Както и при взаимоотношенията с хората, Бог изисква честност от нас. Не можеш да носиш маска пред Бога – можеш да опиташ, но Той вижда зад нея. Библията ни учи, че Бог не гледа на лицето ни, а на сърцето ни.
Много хора следват Божиите заповеди, защото са религиозни. Те повече вярват в религията и служат на религията, а не на Бога. Тъжното е, че често такива хора, дори не знаят, че са религиозни. Често дори и хората около тях не ги възприемат като религиозни, а като съблюдаващи и посветени служители на Бога. Само изпитването така, както е описано в по-горния пасаж, може да изобличи сърцата им – не пред Бога, но пред тях самите и пред останалите.

 

Бог изпитва нашата искреност! Със сигурност Той знае какво е вътре в нас, но ние знаем ли? Знаят ли другите хора кои сме всъщност? Това се има предвид под смирението във Второзаконие8:2! Смирението разграничава истинското от фалшивото. Истинското ще наследи обещанията във Второзаконие7:12-15, а фалшивото ще бъде изобличено.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Verdadero o Falso – Ekev

D’VAR TORAH

Ekev – PORQUE

 

 

Título: Verdadero o Falso

 

Torá: Devarim / Deuteronomio 7: 12: 11: 25

Haftará: Yeshayahu / Isaías 49: 14-51: 3

Brit Chadasha Yohanan / Juan 15: 1-17: 26

 

 

Devarim {07:12} »Por haber oído estos Chuchim (decretos), haberlos guardado y puesto por obra, HaShem, tu Di-s, guardará contigo el brit (pacto)  y la misericordia que juró a tus avot (padres). {07:13} Te amará, te bendecirá y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. {07:14}  Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. {07:15}  Apartará HaShem de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Mitzrayim (Egipto) que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrezcan.

 

Esto suena como un buen negocio, ¿no te parece? A cambio de los siguientes mandamientos de HaShem nos bendecirá y nos prosperará con todas las bendiciones físicas. De hecho, suena demasiado bueno para ser verdad! Lo que, a través de Bnei Yisrael (los hijos de Israel), está dando aquí es una fórmula garantizada para la riqueza, la salud y la prosperidad, pero espera un momento, ¿qué dice Di-s al lado?

 

Devarim {8: 2}  Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído HaShem á, tu Di-s, estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mitzvoth (mandamientos). {8: 3}   Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá ish (hombre), sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. {8: 4}  El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. {8: 5}   Reconoce asimismo en tu corazón, que, como castiga el hombre a su hijo, así HaShem, tu Di-s, te castiga.

 

Este pasaje suena casi como una contradicción al paso anterior! En realidad, sin embargo, no lo es. En primer lugar, una pregunta viene a la mente en relación a esta porción de la Escritura. ¿Es Di-s no es omnisciente, después de todo, nos dice que HaShem tiene que probar nuestra sinceridad en guardar sus mandamientos? ¿Acaso no es así, El conoce el pasado, presente y futuro? ¿No sabe todo desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos? Así hace Di-s nos tiene que probar cuando Él ya sabe lo que hay en nuestros corazones?

La respuesta es porque hay una gran cantidad de creyentes falsos por ahí. A nadie le gusta una persona falsa y mucho menos un creyente falso. A todos nos gusta estar alrededor y hacer negocios con gente honesta, y de bien!

 

Tehilim (Salmos) {27:11} Enséñame tu camino, HaShem, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.

 

Lo que el salmista está diciendo es “Enséñame a vivir como usted vive Adonai. Enséñame a ser honesto.

 

Una persona falsa se ​​da aires (que tratan de impresionar a la gente y hacer parecer que ellos mismos son más que lo son). Personas Falsas son gente infeliz porque tienen que pretender ser algo o alguien que en realidad no lo son. Las personas honestas son transparentes; (que están abiertos y confiados en sí mismos y lo que son).

 

Como lo es en las relaciones humanas por lo que es con Di-s. Di-s requiere honestidad de nosotros. No se puede usar una mascarilla con Di-s, usted puede intentar, pero ve detrás de la máscara. La Biblia nos enseña que Di-s no se fija en nosotros en el exterior, sino que  ve en el interior.

 

Muchas personas siguen los mandamientos de Di-s, ya que son religiosos. Esta gente cree más en la religión y, por lo tanto sirven la religión en lugar de servir a Di-s. Lo triste es que este tipo de personas muy a menudo ni siquiera saben que son religiosos. Muchas veces los que les rodean también no ven que son religioso, sino más bien los ven como observantes, servidores dedicados de Adonai. Sólo las pruebas, tal como se describe en nuestro segundo pasaje de la Escritura, expondrá sus corazones, no a Di-s, pero a los que les rodean y para sí mismos.

 

Di-s pone a prueba nuestra honestidad! Claro que Él nos conoce por dentro y por fuera, pero es lo que sabemos de nosotros mismos? ¿Hay otras personas que realmente nos conocen y lo que realmente somos? Eso es lo que la humillación se habla en Devarim 8: 2, es todo! Humillarse separa lo real de lo falso. El verdadero recibirá las promesas que se presenta en Devarim 7: 12-15, el farsante será expuesto por lo que realmente es.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Verdadeiro ou Falso – Ekev

D’VAR TORAH

EKEV – PORQUE

Devarim (Deuteronômio) 7,12-11,25

 

 

Título: Verdadeiro ou Falso

 

Torá: Devarim / Deuteronômio 7: 12: 11: 25

Haftarah: Yeshayahu / Isaías 49: 14-51: 3

Brit Chadasha Yochanan / João 15: 1-17: 26

Devarim {07:12}Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes chuchim( preceitos ), e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu De-s te guardará o Brit (pacto) e a misericórdia que com juramento prometeu a teus Avot (pais); {07:13}  ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar; abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. {07:14}  Bendito serás mais do que todos os povos; não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. {07:15) E o Senhor desviará de ti toda enfermidade; não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces; no entanto as porás sobre todos os que te odiarem.

Isso soa como um bom negócio, você não concorda? Em troca de seguir os mandamentos de De-s Ele vai nos abençoar e prosperar-nos com todas as bênçãos físicas. Na verdade, parece bom demais para ser verdade! O que nós aprendemos, através de bnei Yisrael (filhos de Israel), está sendo dado aqui é uma fórmula garantida para a riqueza, saúde e prosperidade, mas espere um minuto o que De-s quer dizer a seguir?

Devarim {8: 2} E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu De-s tem te conduzido durante estes quarenta anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. {8: 3}  Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecíeis; para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. {8: 4}  Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes quarenta anos. {8: 5} Saberás, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu De-s.

Esta passagem soa quase como uma contradição à passagem anterior. Primeiro, uma pergunta vem à mente a respeito desta parte das Escrituras. De-s não é onisciente, depois de tudo o que nos diz que o Senhor tem para testar nossa sinceridade em cumprir Seus mandamentos? Será que Ele não é, portanto, conhecer o passado, presente e futuro? Será que ele não sabe tudo, desde o início dos tempos até o fim dos tempos? Assim como De-s tem que testar quando Ele já sabe o que está em nossos corações?

 

A resposta é porque há um grande número de crentes falsos lá fora. Ninguém gosta de uma pessoa falsa e muito menos um crente falso. Nós todos preferimos estar em torno e fazer negócios com pessoas honestas.

 

Tehilim (Salmos) {27:11} Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos.

 

O que o salmista está dizendo é “Ensina-me a viver como você vive Eterno. Ensina-me a ser honesto.

 

Uma pessoa falsa (eles tentam impressionar as pessoas e fazer-se por ser mais do que são). Pessoas falsas são pessoas infelizes, porque eles têm que fingir ser algo que eles não são realmente. As pessoas honestas são transparentes; (eles estão abertos e confiantes em si mesmos no que eles são).

 

Como é nas relações humanas, por isso é com De-s. exige honestidade de nós. Você não pode usar uma máscara com De-s, você pode tentar, mas Ele vê atrás de sua máscara. A Bíblia nos ensina que De-s não olha para nós do lado de fora, mas Ele olha por dentro.

 

Muitas pessoas seguem os mandamentos, porque eles são religiosos. Essas pessoas acreditam mais na religião e, portanto, eles servem a religião, em vez de servir a De-s. O mais triste é que este tipo de pessoas, muitas vezes nem sabem que eles são religiosos. Muitas vezes aqueles que os rodeiam também não os vê como ser religiosos, mas sim vê-los como sendo observantes, servidores dedicados do Eterno. Só testando, conforme descrito em nossa segunda passagem da Escritura irá expor seus corações, não a De-s, mas para aqueles que estão ao seu redor.

 

De-s testa nossa honestidade! Claro que Ele nos conhece por dentro e por fora, mas que sabemos nós? As outras pessoas realmente nos conhecem e quem realmente é? Isso é o que a humilhação de que fala Devarim 8: 2, tem tudo a ver! Humilhar separa o real do falso. A verdadeira receberá as promessas, tal como apresentado em Devarim 7: 12-15, o falso será exposto para quem eles realmente são.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Opravdovost proti přetvářce – Ekev

Devar Tora

Ekev / protože

Devarim / 5. Mojžíšova (Deuteronomium) 7:12-11:25

 

 

Opravdovost proti přetvářce

 

Tóra:                            Devarim / 5. Mojžíšova (Deuteronomium) 7:12-11:25

Haftara:                       Ješa‘jahu / Izaiáš 49:14-51:3

Berit Chadaša:            Jochanan / Jan 15:1-17:26

 

Devarim (Deuteronomium) {7:12} Za to, že budete poslušní oněch zákonů a budete je zachovávat a uplatňovat, zachová Hospodin, tvůj Bůh, svou smlouvu a tobě milost, jak přísahal tvým otcům. {7:13} Bude tě milovat a žehnat ti a množit tě, žehnat plodům tvého břicha a plodům tvé půdy na půdě, již se zapřísáhl tvým otcům dát tobě, tvému obilí a moštu a oleji a vrhům tvého skotu a stádům tvého bravu. {7:14} Budeš požehnaný mezi všemi národy, mezi vámi a mezi tvým dobytkem se nevyskytne neplodný ani neplodná. {7:15} Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, žádnou ze zlých micrijských chorob, které jsi poznal, nepošle na tebe, ale na všechny tvé nepřátele. (Rabín Efraim Sidon)

 

To zní jako nabídka, kterou zkrátka a dobře nelze odmítnout! Nemyslíte? Výměnou za to, že se budeme řídit Božími přikázáními, je HA-ŠEM (doslova „to Jméno“, Hospodin) ochoten nám požehnat zde na zemi vším možným. No, není to skvělé? Vlastně to zní až podezřele moc dobře! Skoro to zní tak, jakoby se nám prostřednictvím BENEJ JISRA’EL (členů izraelské pospolitosti) konečně mohl do rukou dostat všemi tolik hledaný návod na zisk, bohatství a úspěch. Ale nepředbíhejme tolik. Co ty věty, které následují hned kousíček za tím?

 

Devarim (Deuteronomium) {8:2} A připomínej si celou tu cestu, jíž tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl po čtyřicet let, aby tě soužil a zkoušel a tys poznal, co je v tvém srdci, zda jsi schopen zachovávat jeho příkazy či ne. {8:3} Soužil tě a hladem trápil, ale krmil tě manou, již jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že člověk nežije pouze chlebem, nýbrž že vším tím, co vychází z Hospodinových úst, je člověk živ. {8:4} Za čtyřicet let zde na tobě nezvetšely šaty a noha ti neotekla. {8:5} Svým srdcem jsi seznal, že tě Hospodin trestá, jako otec trestá svého syna. (Rabín Efraim Sidon)

 

To zase zní pro změnu téměř jako naprostý opak toho, co bylo řečeno předtím! Naštěstí to ale skutečně jen tak vypadá. O tom, že se opravdu nejedná o žádný protiklad, se přesvědčíme již za malou chvíli. Nejprve si ale zodpovězme následující otázku: Není snad Bůh vševědoucí? Jaký má tedy smysl, aby nás ha-Šem soužil a zkoušel naši upřímnost, pokud jde o zachovávání jeho přikázání? Cožpak to není tak, že ha-Šem zná celou minulost, současnost a dokonce i budoucnost? Nezná snad každičkou jednotlivost, která se kdy udála nebo teprve odehraje, a to od samého začátku dějin až po jejich konec? Tak proč má tedy Bůh potřebu nás jakkoliv zkoušet, když už stejně dávno dopředu ví, co je v našich srdcích?

 

Odpověď je nasnadě! Mezi těmi, co o sobě prohlašují, že jsou věřící, je stále mnoho pokrytců. Nikdo nemá rád neupřímné lidi, a už vůbec ne takové, co o sobě navíc s oblibou tvrdí, že jsou věřící. V běžném životě bychom všichni nejraději obchodovali jen se samými upřímnými lidmi, kterým se dá věřit a je na ně spoleh – to dá přece rozum.

 

Tehilim (Žalmy) {27:11} Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. (Překlad 21. století)

 

Jinými slovy žalmista se pokoušel říci asi toto: „Nauč mě žít přesně tak, jak žiješ ty, Pane. Nauč mě upřímnosti a poctivosti.“

 

Pokrytci a nejrůznější podvodníci kolem sebe víří jen prach, snaží se za každou cenu na lidi zapůsobit a vzbudit v nich dojem, že jsou něčím víc, než čím ve skutečnosti jsou. Takoví lidé velice často bývají ve své podstatě nešťastní, protože musejí donekonečna předstírat a přetvařovat se, že jsou něčím, čím nejsou. Skutečně poctiví a upřímní lidé jsou naopak průzrační jako sklo. Bývají zkrátka otevření k ostatním, protože vědí kým jsou a jsou s tím spokojeni.

 

Podobně, jak je tomu v oblasti mezilidských vztahů, je tomu i ve vztahu k Bohu. I Bůh od nás očekává poctivost a upřímnost. Rozdíl je pouze v tom, že před Bohem se nemůžeme schovat do žádného převleku. Můžete to sice zkusit, ale Bůh stejně vidí pod každou škrabošku, kterou byste si nasadili. Samotná Bible nás totiž učí, že Bůh se nedívá na náš zevnějšek, ale na to, co je uvnitř nás.

 

Mnoho lidí dodržuje Boží přikázání jenom proto, že to berou za svou náboženskou povinnost. Takoví lidé ale ve skutečnosti věří jen v jakési náboženství a tak místo Bohu, slouží pouhému náboženství. Nejsmutnější na tom je ale to, že mnoho lidí, kteří slouží spíše náboženství než Bohu, si to velice často ani neuvědomuje. Často se též stává, že si to neuvědomuje ani jejich okolí. Lidé si mnohdy o takovém člověku myslí, že je to velice zbožný člověk či zanícený služebník Pána. Jsou to tedy nakonec pouze ony zkoušky, jež jsou zmíněny ve výše uvedeném druhém úryvku, které mohou prověřit a ukázat, co je skutečně v srdci člověka. Ne proto, že by to Bůh nevěděl a potřeboval to teprve dodatečně zjistit. Bůh to přece již všechno dávno ví! Bůh to nedělá kvůli sobě, ale dělá to jak pro nás, tak pro naše okolí, aby bylo přede všemi zjevné, co v naších srdcích opravdu je.

 

Bůh prověřuje naši upřímnost! Ano, Bůh nás zná skrz na skrz. Jak dobře ale známe sami sebe? A co teprve ostatní lidé a naše nejbližší okolí. Opravdu nás ostatní znají takové, jací skutečně jsme? A právě o tomto je celé to soužení a zkoušení z Devarim [Deuteronomium] 8:2! Soužení a zkoušky totiž viditelně oddělují upřímné věřící od těch neupřímných. Opravdoví věřící nakonec zdědí ta zaslíbení, o nichž jsme četli v Devarim [Deuteronomium] 7:12-15, pokrytci však ne, protože se prokážou takovými, jací doopravdy jsou.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

РЕ’Е – ВИЖ

Д‘ВАР ТОРА

РЕ’Е – ВИЖ

ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ) 11.26-16.17

 

 

Тора:                           Дварим/ Второзаконие 11:26-16:17

Афтара:                      Йешаяху/ Исая 54:11-55:5

Брит Хадаша:             Йоханан /Йоан 15:1-17:26

 

 

 

Дварим  (Второзаконие){11:29}  А когато Господ твоят Бог те въведе в земята, към която отиваш, за да я притежаваш, тогава да положиш благословението на хълма Гаризин, а проклетията на хълма Гевал.

 

Децата на Израел, ръководени от Исус Навин,  се намираха отвъд р. Йордан, срещу Йерихон, на югозапад от който се намират хълма Гаризин и хълма Гевал. Те бяха готови да влязат в обещаната Земя. При завладяването на земята Исус Навин най-напред завзе Гилгал, където разположи щаба си. След това децата на Израел се отправиха към Йерихон и стените му паднаха! След завладяването на Йерихон Исус Навин се насочи към долината Еалон и порази царя на Гай. След това Исус Навин се насочи на север към хълмовете Гаризин и Гевал.

 

Исус Навин {8:30} Тогава Исус издигна олтар на Господа Израилевия Бог на хълма Гевал, {8:31} както Господният слуга Моисей беше заповядал на израилтяните, според написаното в книгата на Моисеевия закон, олтар от цели камъни, по които желязно сечиво не се бе издигнало; и принесоха на него всеизгаряния Господу, и пожертвуваха примирителни приноси. {8:32} И там написа на камъните един препис на Моисеевия закон, който написа пред израилтяните. {8:33} И целият Израил, със старейшините им, първенците и съдиите им, чужденци и туземци, застанаха отсам и оттам ковчега, срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет, – едната им половина към хълма Гаризин, и другата им половина към хълма Гевал, – както Господният слуга Моисей беше заповядал по-напред, за да благославят Израилевите люде. {8:34} И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклетиите, според всичко каквото бе написано в книгата на закона.{8:35} От всичко що заповяда Моисей нямаше дума, която Исус не прочете пред всичките събрани израилтяни, с жените, децата и чужденците, които се събираха между тях.

 

Защо Бог избра точно тези два хълма за благословение и проклятие? Не знаем със сигурност, но достигнах до някои заключения. Първо, те се намират близо един до друг и между тях се намира гр. Сихем, където Дина беше изнасилена и Симеон изби мъжете на града. Второ, това са единствените два хълма, които се намират в централен Израел от изток на запад и единствените почти в центъра на страната от север на юг. Трето, това са най-високите хълмове в тази географска област. Четвърто, много е вероятно ханаанците да са жертвали на боговете си на тези хълмове поради тяхното разположение и височина.

Дварим  (Второзаконие) {12:2} Да разорите всичките места гдето народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високите планини, по хълмовете и под всяко зелено дърво: {12:3} и да съсипете жертвениците им, да строшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място. {12:4} А спрямо Господа вашия Бог да не постъпвате така.

 

Мястото, където езичниците са жертвали на своите демони по тези високи хълмове, е било точното място, където децата на Израел да си издигнат символ, който да им напомня за опасностите на това да последват религиозните практики на ханаанците и да оставят благословенията, произтичащи от следването на Бога.

 

Също така е интересно, че Бог избра да постави проклятията на хълма Гевал, който е 57.9 метра по-висок от хълма Гаризин. Какво е значението на това? Вярвам, че така както ханаанците се покланяха на езическите си богове, мислейки си, че се приближават до тях, същото се случва и с нас, когато съгрешаваме и поставяме себе си над Бога на небето и земята. Хълмът Гевал е трябвало да бъде картина на човек, който се превъзвишава над Единия Истинен Бог. От друга страна хълмът Гаризин, който е бил по-нисък от Гевал, е служил като прототип на човек, който се смирява и получава благословенията. Въпреки че и двата хълма са близо един до друг, можем да смятаме, че по-голямата част от езическите поклонения са се извършвали на хълма Гевал, поради височината му.

 

Избирайки тези два хълма, Бог ни казва, че, ако издигаме себе си, ще получим проклятия, а ако се смиряваме, ще получим благословения. Както сме споменавали и в предни параши, Бог използва много символични картини в Библията.

 

Яков{4:10} Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.

 

Горделивите винаги издигат себе си над смирените, така както хълмът Гевал се издигаше над хълма Гаризин. Но мястото на благословение беше Гаризин, а на проклятие Гевал!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather